Archiv pro rubriku: Klarinet

Historie klarinetu v kostce část 10


Vedlejší nástroje klarinetového typu PART 2

Kontrabasový klarinet v ladění B, o dvě oktávy nižší než základní nástroj, byl postaven již v roce 1839, ale do hudby se dostal až ve zdokonalené podobě kolem roku 1900. Použil jej Vincent D´Indy v opeře Fervaal (1... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 8


Basetový roh

Významným nástrojem klarinetového typu je basetový roh postavený v roce 1770 v Passau bratry Mayrhoferovými. Za předchůdce basetového rohu můžeme považovat „Clarinetto d´amore“ (milostný klarinet) postavený kolem roku 1750.

 

Kolem roku 1760 žili v Passau ... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 7


Různá ladění klarinetu

Klarinet se od počátku svého vývoje vyskytoval v několika laděních. Prvním důvodem byla skutečnost, že klarinet přefukoval pouze do lichých alikvotních tónů, a dalším důvodem také to, že chromatizace klarinetu byla pozdějšího data než u flétny ... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 6


Vývoj německého systému po roce 1812

Od roku 1812, tedy od roku Müllerovy reformy, prošel německý systém do dnešní podoby poněkud složitým vývojem. První důležité vylepšení Müllerova klarinetu provedl v roce 1845 Carl Bärmann, který využil svých poznatků sólového hrá... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 5


Vývoj Böhmova systému po roce 1844

Jediným zvukovým problémem Böhmova systému zůstal tón b1, jehož zvuk byl poněkud syčivý a intonačně nejistý. Tento problém vycházel z dvojí funkce b1 klapky, z funkce přefukovací klapky a z funkce klapky b1. Jakožto přefukovací klapka ... Číst dále

HISTORIE KLARINETU V KOSTCE ČÁST 4


Vznik Böhmova systému

Vznik Böhmova systému je spojen se dvěma zdánlivě nepatrnými vynálezy. V roce 1832 provedl Theobald Böhm reformu flétnové mechaniky zavedením tzv. dlouhé osy. Na jedné ose se pohybuje několik klapek nezávisle na sobě. V roce 1837 vynalezl pařížský nás... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 3


  1. Reforma Iwana Müllera

Začátkem 19. století můžeme sledovat velký rozmach klarinetu. Klarinet vystřídal hoboj ve vojenských dechových hudbách. S počínající romantickou érou byly na dechové nástroje kladeny daleko větší technické nároky, než tomu bylo za Mozarta. Evropská hudební veřejnost pr... Číst dále

Historie klarinetu v kostce část 1


S laskavým svolením autora čerpáme z vynikající publikace MgA. Bohumíra Koukala určené pro konzervatoře (rok vydání 2007) a prostřednictvím našeho blogu a článků na pokračování se s těmito cennými informacemi může seznámit i široká laická či odborná hudební veř... Číst dále